Rejestracja

Rejestracja ONLINE - to najszybszy sposób rejestracji dostępny  24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Rejestracja jest dostępna na większość usług medycznych oferowanych w przychodni  w Wejherowie https://rejestracja.stermed.com.pl/.

 

Możesz zobaczyć nasz filmik - Jak zarejestrować się Online?

 

 

Rejestracja Online realizowana jest przez internetowe konto pacjenta IKP, w którym należy się zarejestrować. Następnie po podaniu danych osobowych należy koniecznie  zatwierdzić link, który zostanie przesłany na podany podczas rejestracji e-mail. Po aktywacji konta prosimy o wybór usługi medycznej (badania diagnostyczne np. Usg , mammografia , TK, i inne lub wybór rodzaju konsultacji lekarza specjalisty). Dla pacjentów którzy nie mogą lub nie chcą wyjść z domu niektóre specjalizacje lekarskie oferują telekonsultacje wraz z wystawieniem eRecepty


BADANIA DIAGNOSTYCZNE 
W zależności od rodzaju badania wykonujemy je po wcześniejszej  rejestracji lub bez rejestracji.

 

BADANIA BEZ REJESTRACJI WYKONUJEMY codziennie od 8.00 do 17.30.

 
Badanie, na które należy się uprzednio zarejestrować wykonujemy w określonym terminie, ustalonym podczas rejestracji na badanie.

 
Rodzaj badania Rejestracja
mammografia, elastografia TAK
USG, USG dopplerowskie TAK
biopsja TAK
rentgen, rentgen zębów, rtg pantomograficzne, cefalometria NIE
tomografia 3D zębów NIE
urografia TAK
tomografia komputerowa TAK
badanie osteoporozy - densytometria TAK
endoskopia (gastroskopia i kolonoskopia) TAK
uroflowmetria, spirometria TAK
echo serca, EKG i Holter EKG TAK
testy DNA TAK
rehabilitacja TAK
lekarze specjaliści TAK

 

 

UWAGA!

Badania PILNE (w szczególności usg i mammografię) wykonujemy w miarę możliwości bez rejestracji.

 

Na badanie, konsultację można zarejestrować się :

Podczas rejestracji konieczna będzie odpowiedź na następujące pytania: 

 • rodzaj badania, na które chcemy się umówić

 • płatność za badanie – czy za badanie zapłacimy sami czy wykonamy je bezpłatnie na podstawie skierowania (przychodnie współpracujące

 • dogodny dla pacjenta termin badania

 • dzień cyklu - w przypadku kobiet miesiączkujących rejestrujących się na mammografie i usg piersi (badanie należy wykonać pomiędzy 5 a 10 dniem cyklu)

 • przyjmowane przez pacjenta leki lub przebyte zabiegi operacyjne

 

UWAGA !!! - nie należy wykonywać badań RTG i mammografii w I połowie cyklu w przypadku gdy pacjentka może być w ciąży.

Mammografię wykonujemy po 35 roku życia, w pozostałych przypadkach na zlecenie lekarza.

Ponadto podczas rejestracji telefonicznej, online lub mailowej będziesz poproszony o podanie:

 • nazwiska i imienia

 • numeru telefonu

 • numeru PESEL

Zostaniesz poinformowany o: 

 • terminie badania

 • sposobie przygotowania się na badanie (przygotowanie do badania)

 • NIEZBĘDNYCH DOKUMENTACH, które należy okazać tj. dowód osobisty ze zdjęciem, paszport lub prawo jazdy

 • konieczności zabrania wyników poprzednich badań wraz ze zdjęciami

 
Po zarejestrowaniu się do lekarza lub na badanie w sposób wyżej wymieniony pacjent otrzymuje potwierdzenie umówionej wizyty lub terminu badania (poprzez SMS na podany numer telefonu). Następnie pacjent zgłasza się w rejestracji w umówionym dniu i o określonej godzinie celem przyjęcia we wskazanym gabinecie, dokonując w rejestracji ponownego potwierdzenia swojej tożsamości i opłacając zaplanowaną wizytę / świadczenie medyczne lub okazując dokument upoważniający go do wykonania świadczenia bezpłatnie.
 
 

W momencie zgłoszenia się na badanie/ konsultację w rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:

 1. skierowanie od pracodawcy – w przypadku badania z zakresu medycyny pracy,

 2. skierowanie z przychodni współpracującej lub od Partnera Medycznego – w przypadku gdy umowa pomiędzy STERMED, a Partnerem Medycznym przewiduje udzielenie świadczenia na podstawie skierowania,

 3. skierowanie wewnętrzne na badanie rtg od lekarza STERMED w przypadku gdy jest to wymagane prawem – badania rentgenowskie

 4. kartę ubezpieczenia – w przypadku gdy pacjent korzysta ze świadczenia zdrowotnego w ramach umowy STERMED z Partnerem Medycznym i umowa ta przewiduje identyfikację tożsamości pacjenta na podstawie karty,

 5. dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość (paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna) – w każdym przypadku i każdorazowo przy każdej procedurze

 6. pacjent podczas rejestracji podaje swój adres zamieszkania i telefon kontaktowy, datę urodzenia i numer pesel

 

 1. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o:

  • zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną RODO – pacjenci Stermed”, zgodnie z Art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chyba że powyższy obowiązek informacyjny został już wcześniej zrealizowany w inny sposób,
  • upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną/odbioru wyników badań za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o
  • zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Art. 17 i Art. 26 ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.08.52.417)
 2. Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu, z wyjątkiem zabiegu iniekcji.

 3. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego, kobiety w ciąży oraz dzieci do lat 3 wraz z opiekunami.

Skontaktuj się z nami: