Usg węzłów chłonnych

Ultrasonografia jest pierwszym badaniem w ocenie węzłów chłonnych. Najczęściej oceniane są węzły chłonne szyjne, pachowe, pachwinowe oraz węzły chłonne krezkowe (wewnątrzbrzuszne). Wykonujący badanie lekarz przykłada pokrytą żelem głowicę ultrasonograficzną do badanej okolicy.

Przychodnia Stermed Pracownia Diagnostyczna USG w Wejherowie i Władysławowie zaprasza mieszkańców na badania. Na badanie można się najprościej zarejestrować telefonicznie lub poprzez platformę IKP internetowo.

Z usług USG korzystają pacjenci z wielu pomorskich miejscowości: Wejherowa, Pucka, Władysławowa, Redy, Rumii, Lęborka, Luzina, Strzebielina, Krokowej, Gniewina, Choczewa, Kosakowa, Lini, Łęczyc, Szemudu oraz Gdyni, Wierzchucina, Żelistrzewa oraz półwyspu helskiego i Jastarni. Na niektóre badania przyjeżdżają pacjenci z Trójmiasta tj z Gdyni, Gdańska i Sopotu.