Tomografia głowy

Tomografia komputerowa głowy to badanie diagnostyczne wykonywane w przypadku urazów głowy, przy podejrzeniu nowotworów, wad rozwojowych, chorób układu naczyniowego mózgu oraz w stanach zapalnych mózgu, zatok przynosowych i twarzoczaszki.
 
Wskazania do wykonania badania:
 • urazy głowy t.j. stłuczenia mózgu, złamania kości czaszki i krwiaki
 • choroby nowotworowe ośrodkowego układu nerwowego (m.in. glejak, chłoniak, nowotwory złośliwe ucha środkowego, oponiak)
 • przerzuty nowotworowe do twarzoczaszki
 • stany zapalne, bakteryjne, wirusowe o niejasnym podłożu
 • gruźlicze zapalenie opon mózgowych
 • ropniaki i ropnie mózgu
 • zmiany naczyniowe w obrębie mózgu (krwiaki, krwotok śródmózgowia)
 • niedokrwienie mózgu
 • udar krwotoczny mózgu
 • zawał mózgu
 • podejrzenie chorób przysadki mózgowej
Przeciwwskazania:
 • ciąża
 
Przebieg badania:
 
Badanie TK głowy jest bezbolesne i bezpieczne. Pacjent proszony jest o położenie się na ruchomym stole, który następnie jest powoli wsuwany do komory tomografu. Podczas badania pacjent powinien leżeć nieruchomo, tak aby zdjęcia tomograficzne wyszły nieporuszone i ostre.