Tomografia zębów 3D

Tomografia CBCT 3D to bardzo dokładne badanie szczęki, żuchwy, stawów skroniowo – żuchwowych, twarzoczaszki oraz częściowo zatok. Określa się ją również mianem tomografii wiązki stożkowej CBCT, gdyż wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie właśnie w postaci wiązki stożkowej, dzięki czemu uzyskuje się obraz danej struktury już w trakcie tylko jednego obrotu tomografu a to procentuje mniejszą dawką promieniowania oraz znacznym skróceniem czasu badania.

Najważniejsze zalety tomografii CBCT 3D w przychodni STERMED:

  • minimalna dawka promieniowania rentgenowskiego,
  • krótki czas badania
  • wyjątkowa precyzja otrzymanych obrazów
  • możliwość archiwizowania i odtwarzania zdjęć na komputerze
  • dzięki dołączonemu oprogramowaniu możliwy jest wirtualny zabieg implantologiczny z zastosowaniem dostępnych na rynku implantów

Tomografia CBCT 3D jest badaniem niezbędnym m.in. w diagnostyce chorób i zaburzeń stomatologicznych, planowaniu leczenia oraz kontrolowaniu jego efektów. Tomografia CBCT jest niezbędną w implantologii. Wykonuje się ją w celu rozpoznania oraz oceny stopnia zaawansowania próchnicy, okołowierzchołkowych zmian zapalnych, diagnostyki wad zgryzu, chorób przyzębia oraz ubytków kostnych w szczęce i/lub żuchwie. Znajduje zastosowanie w planowaniu leczenia endodontycznego, protetycznego, ortodontycznego oraz implantologicznego, a także przed zabiegami chirurgicznymi w obrębie twarzoczaszki.

Zapraszamy na badanie

Nasz zespół naszych wyspecjalizowanych elektroradiologów jest do Państwa dyspozycji!

Znacząco zmniejsza się ilość artefaktów poruszeniowych, rośnie rozdzielczość i czytelność obrazu. Parametry te predysponują system do wykonywania badań u dzieci.

Szeroki zakres pól widzenia: od 5x5cm do 10x8cm w standardzie. Dostępna wersja z polem maksymalnym 15x15cm. Wszystkie skany są realizowane jednym przebiegiem głowicy w czasie 5,9sek, bez klejenia skanów.

Funkcja MAR Automatycznie redukuje artefakty metaliczne.

Aparat posiada osobne sensory do wszystkich trybów pracy, przełączając je automatycznie.

Obrazy 15×15 zapewniają optymalne informacje do diagnozy całego łuku zębowego i stawów S-Ż. Dodatkowo umożliwiają planowanie zabiegów implantologicznych i chirurgicznych twarzoczaszki

Sensor obrazowy CBCT ma matrycę pikseli o wielkości jedynie 49,5um. Jednocześnie czułość układu wzrosła o ponad 50% w porównaniu z obecnie stosowanymi rozwiązaniami. Jedyny na rynku system wykonujący skan 3D 8x8cm obejmujący wszystkie zęby, w rozdzielczości 0,2mm dawką poniżej 30uSv. Taki poziom dawki odpowiada wartościom przy standardowej pantomografii 2D.

W trybie pantomografii sensor  wykonuje zdjęcie wielu  warstw, które następnie funkcja Magic Pan łączy w jeden idealny pantomogram

Jedyny na rynku system z cefalostatem skanującym w czasie 4 sekund. Aparat jest dostępny także z cefalostatem typu One Shot w technologii Flat Panel.

Skontaktuj się z nami: