Gastroskopia

Gastroskopia jest to badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dzięki temu można bardzo dokładnie dokonać oceny tego odcinka przewodu pokarmowego. Ocenie poddaje się kolejno przełyk, żołądek i dwunastnicę. 

SPRAWDŹ JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA

Przebieg badania (gastroskopia diagnostyczna)

Przed przystąpieniem do badania znieczula się gardło 10% roztworem lidokainy. Po znieczuleniu do jamy ustnej wprowadza się gastroskop (giętki aparat). Całe badanie trwa około 5-10 min. I jest badaniem stosunkowo bezpiecznym mimo ingerencji obcego ciała/aparatu do wnętrza organizmu.

Z uwagi na fakt, iż gastroskopia jest badaniem inwazyjnym, przed wykonaniem badania niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody pacjenta na wykonanie tego badania. Wcześniej należy rzetelnie poinformować pacjenta o wszystkim co dotyczy badania: znieczulenie, czas trwania badania, przebieg badania i ewentualne powikłania. 

Wskazania do gastroskopii

Wskazania do gastroskopii są różnorodne. Badanie to powinny mieć wykonane wszystkie osoby po 45 roku życia mające dolegliwości brzuszne a także młodsi pacjenci, w razie pojawienia się następujących objawów: 

  • wystąpienie objawów dyspeptycznych (bólów brzucha, odbijania, wzdęcia, zgagi),
  • podejrzenie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
  • podejrzenie choroby nowotworowej na podstawie występujących objawów ogólnych,
  • dysfagia - trudności w połykaniu,
  • podejrzenie lub obecność krwawienia z przewodu pokarmowego (fusowate wymioty),
  • podejrzenie istnienia uszkodzeń polekowych błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych długotrwale stosujących niesteroidowe leki przeciwzapalne,
  • jako badanie przesiewowe lub kontrolne u chorych ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworu (osoby z długoletnią chorobą refluksową przełyku, z przełykiem Barretta, z niedokrwistością złośliwą w przebiegu zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka, po przebytej resekcji żołądka).

 
W przypadku stwierdzenia owrzodzenia błony śluzowej żołądka istnieje konieczność weryfikacji histopatologicznej i pobrania wycinków oraz kontrolna gastroskopia za 6 tygodni. Wrzód dwunastnicy nie wymaga weryfikacji histopatologicznej, gdyż nie ma podłoża nowotworowego. Zarówno we wrzodzie żołądka, jak i dwunastnicy wskazane jest wykonanie testu urazowego na obecność Helicobacter pylori. Badanie kontrolne po leczeniu (eradykacji) Helicobacter pylori należy wykonać najwcześniej 4 tygodnie po zakończeniu terapii antybiotykowej.

Przeciwwskazania do gastroskopii

Gastroskopia jest to badanie mało obciążające pacjenta, krótkotrwałe i bezpieczne. Istnieją jednak przeciwwskazania do wykonania gastroskopii jak np. choroby serca i układu oddechowego, brak współpracy chorego, niewyrównane zaburzenie krzepnięcia i wczesny okres po operacji jamy brzusznej.

Gastroskopia a ciąża

W czasie ciąży można wykonywać gastroskopie, ale należy bardzo dokładnie przeanalizować konieczność wykonania tego badania w ciąży oraz pamiętać iż ciąża predysponuje do występowania różnych dolegliwości gastrycznych takich jak np.: nudności, wymioty, zgaga.

 

Skontaktuj się z nami: