USG jelit

USG jelit wykonywane jest jako uzupełnienie badań endoskopowych oraz klasycznych badań rentgenowskich z kontrastem.

Zaletą tego badania jest możliwość uwidocznienia pełnej grubości ściany jelit oraz tkanek przylegających do nich. W badaniu USG ocenia się grubość ściany jelit, jej warstwowość, średnicę jelita i perystaltykę. Istotnym elementem jest także ocena unaczynienia ściany jelit widoczna w badaniu dopplerowskim.

Wzmożone ukrwienie jelit wskazuje najczęściej na proces zapalny. Ważne jest także zbadanie węzłów chłonnych, krezki jelita i tłuszczu trzewnego. W ich obrębie mogą lokalizować się zmiany zarówno zapalne jak i nowotworowe.

Do badania należy się odpowiednio przygotować.

Przychodnia Stermed Pracownia Diagnostyczna USG w Wejherowie i Władysławowie zaprasza mieszkańców na badania. Na badanie można się najprościej zarejestrować telefonicznie lub poprzez platformę IKP internetowo.

Z usług USG korzystają pacjenci z wielu pomorskich miejscowości: Wejherowa, Pucka, Władysławowa, Redy, Rumii, Lęborka, Luzina, Strzebielina, Krokowej, Gniewina, Choczewa, Kosakowa, Lini, Łęczyc, Szemudu oraz Gdyni, Wierzchucina, Żelistrzewa oraz półwyspu helskiego i Jastarni. Na niektóre badania przyjeżdżają pacjenci z Trójmiasta tj z Gdyni, Gdańska i Sopotu.