Rekrutacja

Szanowni Państwo


Wszelką dokumentację rekrutacyjną  (np. CV, listy motywacyjne, itp.) proszę kierować na następujący adres mailowy rekrutacja@stermed.com.pl

 

Ponadto prosimy o umieszczanie w treści wiadomości e-mail lub w dokumentach rekrutacyjnych klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dzięki temu zabiegowi będziemy mogli brać pod uwagę Państwa kandydatury w przyszłych rekrutacjach. Proponujemy następujące brzmienie takiej klauzuli:    

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez STERMED Marcin Sternicki przez okres najbliższych 12 miesięcy.”


 

Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe kandydatów zapraszamy do zapoznania się z naszą klauzulą informacyjną – Kandydaci dostępną tutaj.

Z chwilą pozyskania Państwa danych osobowych ich administratorem stanie się STERMED Marcin Sternicki z siedzibą w Wejherowie przy ul. 1 Brygady Pancernej WP 36, NIP 583-245-85-97, REGON 220824156.

Kontakt do naszego inspektora ochrony danych osobowych: iod@stermed.com.pl

Skontaktuj się z nami: