Klauzule informacyjne – RODO

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwane również w skrócie: RODO) poniżej przedstawiamy klauzule informacyjne, w których opisaliśmy m.in. w jakich celach przetwarzamy dane osobowe różnych kategorii osób, jak długo przechowujemy te dane i jakie są prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy.

  1. Klauzula informacyjna Pracownicy dotyczy aktualnych i byłych pracowników zatrudnionych w naszej placówce na podstawie umowy o pracę.
  2. Klauzula informacyjna Kandydaci dotyczy osób, które ubiegają się o zatrudnienie/staż/praktykę w naszej placówce.
  3. Klauzula informacyjna Partnerzy dotyczy osób fizycznych, które są naszymi partnerami biznesowymi (np. dostawcy towarów i usług, klienci i ich pracownicy), osób które z nami współpracują, a także innych osób zainteresowanych nawiązaniem szerokorozumianej współpracy z naszą placówką na różnych polach działalności.
  4. Klauzula informacyjna Pacjenci dotyczy osób fizycznych na rzecz, których wykonujemy usługi medyczne, a także ich przedstawicieli ustawowych, opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych przez pacjentów do odbioru wyników badań lub dostępu do dokumentacji medycznej

Klauzula informacyjna Pacjenci dotyczy osób fizycznych na rzecz, których wykonujemy usługi medyczne, a także ich przedstawicieli ustawowych, opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych przez pacjentów do odbioru wyników badań lub dostępu do dokumentacji medycznej.

pdfKlauzula_informacyjna_Pracownicy.pdf
pdfKlauzula_informacyjnej_Kandydaci.pdf
pdfKlauzula_informacyjna_Partnerzy.pdf
pdfKlauzula_informacyjna_Pacjenci.pdf