ENDOSKOPIA

Wykonujemy w naszym ośrodku badania górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek) czyli gastroskopie oraz badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelito grube) czyli kolonoskopię. Badanie jest przeprowadzane przez doświadczony personel medyczny na najwyższej jakości aparaturze frmy Olympus.