USG dopplerowskie

Badania USG naczyń krwionośnych (Doppler):
 • tętnic szyi
 • tętnic kończyny
 • żył kończyny
 • nerki przeszczepionej
 • tętnic nerkowych
 • aorty i tętnic biodrowych
 • układu wrotnego
Do niektórych badania usg naczyń krwionośnych należy się w odpowiedni sposób przygotować
 
 • USG dopplerowskie tętnic szyi
Badanie ultrasonograficzne tętnic szyi metodą dopplera wykonuje się przy podejrzeniach zmian miażdżycowych w tętnicach szyi. W badaniu ocenia się szybkość przepływu krwi w tętnicach oraz ich drożność.

Do badania usg tętnic szyjnych jest konieczne wcześniejsze specjalne przygotowanie.

 • USG dopplerowskie naczyń tętniczych kończyn
Diagnostyka ultrasonograficzna Dopplerowska naczyń tętniczych kończyn dolnych pozwala na:

Badanie ultrasonograficzne tętnic nóg metodą dopplera wykonuje się przy podejrzeniach zmian miażdżycowych. W badaniu ocenia się szybkość przepływu krwi w tętnicach oraz ich drożność.

Do badania usg naczyń tętniczych kończyn nie jest konieczne wcześniejsze specjalne przygotowanie.

 • USG dopplerowskie naczyń żylnych kończyn
Diagnostyka ultrasonograficzna Dopplerowska naczyń żylnych kończyn dolnych pozwala na:
  • wykrycie świeżej zakrzepicy żylnej (niedrożności żyły);
  • ocenę żylaków oraz monitorowanie ich leczenia;
 
Do badania usg naczyń żylnych kończyn nie jest konieczne wcześniejsze specjalne przygotowanie.
 
 • USG dopplerowskie nerki przeszczepionej, tętnic nerkowych
Badanie ultrasonograficzne narządu przeszczepionego metodą dopplera wykonuje się w celu oceny przepływu krwi po dokonanym przeszczepie.
 
Badanie ultrasonograficzne tętnic nerkowych metoda dopplerowską wykonuje się w celu oceny stanu nerek i tętnic nerkowych.

Do badania usg nerki przeszczepionej i tętnic nerkowych należy się w odpowiedni sposób przygotować

 • USG aorty i tętnic biodrowych

Do badania usg aorty i tętnic biodrowych należy się w odpowiedni sposób przygotować
 • USG układu wrotnego
Ultrasonografia dopplerowska jest metodą bardzo często stosowaną przez specjalistów w celu oceny układu wrotnego jak np. nabyte patologie krążenia wrotnego (np. w przebiegu marskości wątroby)

Do badania usg układu wrotnego należy się w odpowiedni sposób przygotować
WS WEB DESIGN strony internetowe