Rejestracja na badanie tel. 586771111 tel. 887100151

W zależności od rodzaju badania wykonujemy je po uprzedniej rejestracji lub bez rejestracji
  
BADANIE BEZ REJESTRACJI WYKONUJEMY codziennie od 8.00 do 17.45
 
Badanie na które należy się uprzednio zarejestrować wykonujemy w określonym terminie ustalonym podczas rejestracji na badanie 

rodzaj badania rejestracja
mammografia, tomografia komputerowa TAK
usg, usg dopplerowskie TAK
lekarze specjaliści TAK
biopsja, rtg 3D zębów TAK
rentgen, rentgen zębów, rtg pantomograficzne, cefalometria NIE
badanie osteoporozy - densytometria, EKG, uroflowmetria TAK
endoskopia (gastroskopia i kolonoskopia) TAK

 


UWAGA
 

badania PILNE (w szczególności usg i mammografię) wykonujemy w miarę możliwości bez rejestracji

Na badanie można zarejestrować się przez telefon 586771111  lub 887100151 lub osobiście (dojazd) codziennie od godz. 8 – 18, 
 
podczas rejestracji konieczna będzie odpowiedź na następujące pytania: 

 • rodzaj badania na które chcemy się umówić
 • płatność za badanie – czy za badanie zapłacimy sami czy wykonanym je bezpłatnie na podstawie skierowania (przychodnie współpracujące ) lub bez skierowania (np. bezpłatna mammografia)· dogodny dla ciebie termin badania
 • dzień cyklu - w przypadku kobiet miesiączkujących rejestrujących się na mammografie i usg piersi (badanie należy wykonać w pierwszych 10 dniach po miesiączce)
UWAGA !!! - nie należy wykonywać badan RTG i mammografii w I połowie cyklu w przypadku gdy pacjentka może być w ciąży
 
ponadto będziesz poproszony o podanie:
 • nazwiska i imienia
 • numeru telefonu
 • numeru PESEL tylko w przypadku rejestracji na mammografię bezpłatną bez zaproszenia ( bezpłatna mammografia )
zostaniesz poinformowany o:
 • terminie badania
 • sposobie przygotowania się na badanie (przygotowanie do badania)
 • NIEZBĘDNYCH DOKUMENTACH które należy okazać tj. dowód osobisty ze zdjęciem, paszport lub prawo jazdy
 • konieczności zabrania wyników poprzednich badań wraz ze zdjęciami

UWAGA !!! - wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. 
 • badania rtg tylko ze skierowaniem, dzieci do 16 roku życia tylko pod opieka dorosłych
“§ 2.2. Badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez osobę kierującą na badanie lub leczenie przy użyciu promieniowania jonizującego.
3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię, nazwisko i datę urodzenia pacjenta;
2) cel i uzasadnienie badania lub leczenia;
3) wstępne rozpoznanie kliniczne;
4) informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej;
5) podpis i pieczęć osoby kierującej na badanie lub leczenie przy użyciu promieniowania jonizującego.
4. Uzasadnienia badania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, dokonuje się, uwzględniając aktualne zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie podstawowych wskazań dotyczących obrazowania za pomocą promieniowania jonizującego.
5. Bez skierowania może być wykonane badanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego przeprowadzane w ramach badań przesiewowych, densytometrii kostnej wykonywanej aparatami przeznaczonymi wyłącznie do tego celu lub dla celów stomatologicznych - z wyłączeniem badań pantomograficznych i cefalometrycznych - oraz w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta.
6. Badania rentgenodiagnostyczne dla celów planowania leczenia w radioterapii wykonuje się na podstawie skierowania na to leczenie.”

“§ 17. 1. Wykonywanie badań rentgenodiagnostycznych u kobiet w ciąży jest ograniczone do niezbędnych przypadków, jeżeli nie mogą być one wykonane po rozwiązaniu. “
WS WEB DESIGN strony internetowe