BADANIE OSTEOPOROZY

 

BADANIE OSTEOPOROZY
 
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
 

densytometria DXA
odcinka lędźwiowego kręgosłupa i bliższych odcinków kości udowych

  • bez przygotowania
  • proszę zabrać poprzednie wyniki badań
WS WEB DESIGN strony internetowe